Webbläsaren stödjer eventuellt inte videosamtal.

Tillbaka till hem.

Integritetspolicy

Svenska Bolån, Integritetspolicy, GDPR


Svenska Bolån AB, värnar om din integritet och respekterar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Denna policyn förklarar hur vi på Svenska Bolån samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter. Policyn omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Insamling av uppgifter


För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot våra kunder och för att på bästa sätt kunna tillfredsställa våra kunders behov, behandlar vi följande personuppgifter:
▪ namn ▪ e-postadress ▪ telefonnummer ▪ roll i styrelse el. företag
till kontaktpersoner i företag och Styrelser för Brf:er för kunna fullfölja våra uppdrag mot våra kunder. Svenska Bolån samlar endast in personuppgifter där det finns berättigat intresse, rättslig förpliktelse, samtycke eller avtal. Insamling av dina uppgifter sker exempelvis vid:
Avtal ▪ service/uppföljning ▪ kontakt med oss för frågor/support/beställning ▪ nyhetsinlägg på webben eller då du är kundreferens på vår webbsida ▪ registrering av dig som deltagare på event/kurs ▪ registrering/avregistrering av dig för nyhetsbrev ▪ kommentar av inlägg på sociala medier. Linkedin, Facebook mm.


Användning av uppgifter


Svenska Bolån hanterar och använder dina personuppgifter endast för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och ge dig service. Vi lagrar inga uppgifter om dig vi inte behöver. Dina personuppgifter kommer även att lagras och användas för att informera om nyheter och förändringar i våra produkter och tjänster. Detta innebär att Svenska Bolån kan komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via exempelvis nyhetsbrev.
Utöver vad som kan följa av ändamålet för användningen kommer Svenska Bolån inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer av lag, om det krävs i samband med att du beställt information, genomfört köp eller om Svenska Bolån anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörandes Svenska Bolån. Svenska Bolån använder inte avsiktligen information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.


Lagring av personuppgifter

Svenska Bolån vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas endast så länge det finns ett behov av att spara dem. Det vill säga för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Svenska Bolån kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Svenska Bolåns rättsliga intressen t.ex. om det pågår en juridisk process.
Säkerhet, rättelse, insyn

Svenska Bolån skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.
åtkomst till personuppgifter kan endast ske genom lösenordskyddad inloggning för behörig personal. Svenska Bolån strävar efter att all den information som behandlas ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter som samlas in. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi lagrat om dig. Du har även rätt att önska rättelse eller radering/anonymisering av uppgifterna.


Svenska Bolån kan dock komma att spara dina uppgifter om det behövs för att följa lagkrav. För att ta del av, önska rättelse, radering/anonymisering eller ställa frågor rörande vår policy och behandling av dina personuppgifter kontakta Svenska Bolån via någon av följande kontaktuppgifter:
▪ E-mail: info@svenskabolan.se
▪ Telefon: 08-660 12 00
▪ Adress: Fannys väg 5, 131 54 Nacka,


Du kan klaga hos tillsynsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter felaktigt.

Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Länkar till digitala kanaler

Det kan förekomma länkar i Svenska Bolåns digitala kanaler (t.ex. webbplatser) som leder till andra digitala kanaler som omfattas av andra regler för integritetsskydd än vad som anges här. Svenska Bolån ansvarar inte för information eller behandling som genomförs på annan parts digitala kanal.